O nas

Spółdzielnia Rolnicza „Lietuviškas ūkis" została zarejestrowana 22 stycznia 2009 m. w rejonie Šakiai. Spółdzielnia zrzesza największe gospodarstwa mleczne Suwalszczyzny. Dzienny udój i sprzedaże mleka sięgają 50 ton. Ogólna powierzchnia obrabianej przez członków Spółdzielni ziemi wynosi ok. 8000 ha, a hodowane stado krów liczy 3.400 sztuk.

Cel działalności Spółdzielni - zadowolenie ekonomicznych, gospodarczych i socjalnych potrzeb członków poprzez zaopatrzenie w środki produkcji, świadczenie usług konsultacyjnych, produkcję, przetwórstwo i realizację produkcji, jak również prowadzenie innej działalności produkcyjnej, gospodarczej i handlowej, reprezentowanie i obronę interesów członków Spółdzielni przez wszelkimi urzędami.

Cele Spółdzielni:

  • Obsługa członków Spółdzielni, świadczenie usług handlowych i innych, operacje importowo-eksportowe, zakup środków produkcji, sprzętu, materiałów i innych wartości na Litwie i za granicą.
  • Działalność na Litwie i za granicą, realizowanie swojej produkcji i usług na rynku krajowym i zagranicznym.
  • Koordynacja działań członków Spółdzielni przy rozwiązywaniu problemów produkcyjnych, handlowych, socjalnych i innych, pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów z partnerami biznesowymi, uczestnictwo w republikańskich i międzynarodowych wystawach i targach.
  • Organizowanie podnoszenia kwalifikacji, szkoleń i stażów swych członków na terenie Litwy i w krajach zagranicznych, wdrażanie nowych technologii, osiągnięć nauki i praktyki, współpraca w przeprowadzaniu badań naukowych i innych prac.