Apie mus

 

Žemės ūkio kooperatyvas „Lietuviškas ūkis" įregistruotas 2009 m. sausio 22 d. Šakių rajone. Kooperatyvas apjungė stambiausius Suvalkijos pieno ūkius. Per dieną yra primelžiama ir parduodama ne mažiau kaip 82 tonos pieno. Kooperatyvo narių bendras dirbamos žemės plotas yra apie 9.000 ha, o laikomų karvių  banda yra 3.500 vnt.

Kooperatyvo veiklos tikslas - narių ekonominių, ūkinių ir socialinių poreikių tenkinimas apsirūpinant gamybos priemonėmis, teikiant konsultacines paslaugas, gaminant, perdirbant bei realizuojant produkciją, taip pat užsiimant kita gamybine, ūkine ir komercine veikla, atstovaujant ir ginant narių interesus įvairiose institucijose.

Kooperatyvo tikslai:

  • Vykdo narių aptarnavimą, komercines ir kitas paslaugas, importo ir eksporto operacijas, perka Lietuvoje ir užsienyje gamybos priemones, įrengimus, medžiagas ir kitas vertybes.
  • Veikia  Lietuvoje ir užsienyje, savo produkciją ir paslaugas realizuoja vidaus ir užsienio rinkose.
  • Koordinuoja Kooperatyvo narių veiklą sprendžiant gamybos, komercijos, socialinės saugos, ir kitas problemas, tarpininkauja užmezgant kontaktus su verslo partneriais, dalyvauja respublikinėse ir tarptautinėse parodose bei mugėse.

Organizuoja savo narių ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, mokymąsi ir stažuotes Lietuvoje bei užsienio šalyse, diegia naujas technologijas, mokslo ir praktikos laimėjimus, bendradarbiauja vykdant mokslo tyrimus ir kitus darbus.